nxtlevel

Elävä strategia tarvitsee growth mindsettiä

Elävä strategia on jatkuva oppimismatka, joka antaa ja ottaa energiaa. Kun kuljetaan kohti yhteisesti jaettua visiota ja päämäärää, taidot ja osaaminen kehittyvät ponnistelujen, palautteen, onnistumisten ja takaiskujen kautta.

Yrityksen kulttuurilla ja strategialla on saumaton yhteys. Vain osa yrityksen kulttuurista on näkyvää tai havaittavissa ulkopuolelta. Sen sijaan pinnan alla on usein paljonkin tiedostamattomia uskomuksia, oletuksia ja ajattelutapoja, jotka voivat jarruttaa kasvua ja kehittymistä. Siksikin kannattaa pysähtyä tutkailemaan omaa sisäistä puhetta sekä yrityksenä että yksilöinä: Kuvastaako se enemmän kasvun vai muuttumattomuuden asennetta?

Growth mindset osaksi yrityksen identiteettiä ja strategiaa

Psykologi Carol Dweck on meille monelle tuttu kasvun ja muuttumattomuuden asenteesta, growth ja fixed mindsetistä. Hänen tutkimuksensa osoittavat, että henkilöt, joilla on kasvun asennetta, onnistuvat paremmin elämän kasvunpaikoissa kuin henkilöt, joiden asennetta kuvaa muuttumattomuus. Näkökulmaa voi hyvin soveltaa myös yrityksen asenneilmastoon:  Miten yrityksessäsi suhtaudutaan strategiaan ja uudistumiseen? Onko teillä rohkeutta katsoa asioita uudella tavalla? Kuinka paljon olette valmiita näkemään vaivaa unelmienne eteen?

Elävä strategia saa toteutusvoimansa ihmisistä ja heidän halustaan oppia, kasvaa ja kukoistaa. Kasvun asenne, growth mindset, perustuu ajatukseen, että voimme aina kehittyä pidemmälle kuin lähtökohtamme antavat olettaa. Onnistuakseen strategiamatka tarvitsee myös psykologista turvallisuutta, joka vaikuttaa myönteisesti yrityksen kasvuasenteen ja -kyvykkyyden kehittymiseen. Kun tiimin jäsen kokee, että on turvallista olla oma itsensä, hän todennäköisesti rohkaistuu antamaan itsestään, kokeilemaan ja ottamaan riskiä, ilman että joutuu naurunalaiseksi tai pelkää menettävänsä kasvonsa.

Miten vahvistat growth mindsettiä?

Yksinkertaista reseptiä kasvun asenteen vahvistamiseen ei ole olemassa, eikä muutos tapahdu hetkessä. Jos kuitenkin olet valmis lähtemään kasvumatkalle, tee asiasta yhteinen ja strateginen. Panosta valmentavaan ihmisten johtamiseen ja huomioi, että

  • taidot kehittyvät tekemällä monipuolista työtä. Kyvykkyys kehittyy osaavien ja oppivien ihmisten yhteistyössä.
  • haasteet ovat mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Kehittyminen ei tapahdu ilman haasteita.
  • kasvupolulle pääseminen edellyttää toistoa ja ponnisteluja. Vaikka virheistä oppii, polku ei ole jatkuvasti kivikkoinen.
  • jatkuva palaute on tarpeellista ja välttämätöntä. Se tuo esiin kasvun mahdollisuudet, mutta myös kyvykkyydet, joissa olemme loistavia.
  • takaiskut ovat tie syvempään oivallukseen. Oivallus syntyy yhdessä tekemällä ja ajatuksia jakamalla.

Kun yrityksessäsi on aidosti growth mindsettiä, teillä on rohkeutta tarttua strategisiin, todellisiin kasvun mahdollisuuksiin. Mahdollisuuksiin, jotka edellyttävät rohkeutta, mutta sallivat myös kokeilut ja virheet. Psykologisesti turvallisessa yrityksessä on myös hyvä kehittyä ja loistaa. Kukapa ei haluaisi olla osa kasvu- ja onnistumistarinaa, johon yhdessä tehty ja toteutettu strategia viitoitti tien?