nxtlevel

”Strategiat eivät tee mitään, ihmiset tekevät” – Strategiamuotoilutyö modernin rekrytoinnin osaajalle Notarecille

Saimme olla ohjaamassa strategiatyötä Notarec Oy:lle, joka on modernin rekrytoinnin ja HR:n asiantuntija- ja valmennusyritys Oulussa. Toimimme Notarecin strategiatyössä strategiavalmentajana ja -muotoilijana.

Itse asiassa, aloitimme strategiatyöskentelyn luonnon helmassa. Naturest Oy:n Rita Porkka järjesti meille puitteet strategiatyöskentelylle, ja osallistujille työskentelyä tukevaa muutakin ohjelmaa luonnossa. Luonto on oivallinen paikka kiireestä ja arjen akuuteista asioista irrottautumiseen – ja ennen kaikkea intuition virittämiseen yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeän strategiatyön äärellä.

Ennen varsinaista yritysten osakkaille järjestettyä strategiapäivää toteutimme ennakkokyselyt sidosryhmille ja osallistujat valmistautuivat ennakkotehtävällä. Varsinaisena strategiapäivänä ohjasimme strategiatyöskentelyn yhteiskehittämisen menetelmin, haastaen, kannustaen ja sparraten asioiden kirkastamisessa. Strategiatyöskentelyä painotetaan aina yritykselle keskeisten strategisten haasteiden ratkaisemiseen ja työkalut sekä tavoitteet lopputuloksille asetetaan sen mukaisesti. Keskeistä on kuitenkin yrityksen pitkäntähtäimen tavoitteen eli vision kirkastaminen, mission sanoittaminen sekä seuraavien vuosien keskeisten tavoitteiden, painopisteiden ja tehtäväkokonaisuuksien määrittely.

Ensimmäisen strategiapäivän jälkeen jatkoimme yhdessä koko henkilöstön osallistavaan strategiaworkshopiin. Tärkeää oli tässä vaiheessa osallistaa ne ihmiset, jotka ovat aivan keskeisessä roolissa strategiassa onnistumisen kannalta – eli oma henkilöstö. Yrityksen oma porukka jatkoi luonnosteltujen teemojen pureskelua, tarkentamista, haastamista – ja samalla sanoittivat asioita heidän itsensä näköiseksi. Tässä vaiheessa strategia muuttuu myös astetta konkreettisemmaksi toimintasuunnitelmaksi, kun työryhmät ottavat koppia asioiden edistämisestä ja tekevät jo arviointia siitä, mitä asioissa onnistuminen vaatii. Erittäin tärkeää on, että strategia on yrityksen näköinen, sopii sille hyvin ja ihmiset löytävät siitä itsensä.

Miksi strategiaa kannattaa tehdä yhdessä koko tiimillä?

  • Strategian sanoittaminen ja sisäistäminen tapahtuu yhtä aikaa
  • Strategia tuo uutta tekemistä, johon tarvitaan omia ihmisiä

Vastasimme tässä työssä strategiatyön ohjaamisesta, fasilitoinnista sekä strategiakonseptin kiteyttämisestä selkeäksi viestittäväksi kokonaisuudeksi. Strategiaprosessi on oppimisprosessi ja se synnyttää yhteisen näkemyksen yrityksen tulevaisuuden suunnitelmasta. Strategia on myös elävä eli sen pitää näkyä ja kuulua arjessa, sitä täytyy muuttaa kuin olosuhteet muuttuvat ja sen täytyy herättää tunteita – sellaisia tunteita, että strategia innostaa ihmisiä ja saa heidät tekemään asioita samaan suuntaan.

Kiitos Notarec, mahtava oli sparrata teitä strategiassa!