nxtlevel

Pyhäjoen Ollinmäen strategiatyö – Suomen ensimmäinen suurhankkeen yrityspuisto

Toteutimme viime vuonna osana Maconin asiantuntijatiimiä (Macon Oy) Pyhäjoen kunnan Ollinmäki-strategiatyön. Strategiavalmentajina vastasimme strategiatyön ohjauksesta, workshopeista sekä strategian raportoinnista ja konseptoinnista. Tiimi kokonaisuudessaan toi strategiatyöhön asiantuntijaosaamista kestävään kehitykseen, markkinointiin, asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja strategiatyöhön liittyen. Lisäksi tiimissä oli vahvaa tuntemusta alueen elinkeinoelämästä ja teollisuuden yrityspuistoista.

Ollinmäki-strategiatyön lähtökohtana on ollut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimala-suurhankkeen myötä lisääntynyt voimakas tarve uudelle, monipuoliselle yritystoiminnalle, yritysten verkostoitumiselle sekä kunnan uudenlaisen yritystoiminnan kasvun hallitsemiselle.

Ollinmäki-strategia kirkastaa vision ja päämäärän alueen kehittämiselle, strategiset painopisteet ja ehdottaa toimenpiteitä alueen kehittämiseksi tulevien vuosien aikana.

Strategiatyö toteutettiin strategiamuotoilun ja -valmennuksen keinoin osallistamalla hankkeen onnistumisessa tarvittavat sidosryhmät. Strategian laatimisessa on huomioitu Ollinmäellä toimivat ja tontteja varanneet yritykset, heidän tarpeensa, kehittymisen ja kasvun edellytykset. Strategiatyöhön kuului laaja tiedonkeruu, haastattelut ja kyselyt lähtökohtien ja tarpeiden selvittämiseksi. Strategisten teemojen ja painopisteiden muodostamisessa keskeistä oli iteratiivinen yhteiskehittäminen, vuoropuhelu ja tavoitetilan sanoittaminen.

Pyhäjoen Ollinmäki on ensimmäinen suurhankkeen yrityspuisto Suomessa, joten se raivaa tietä ja näyttää esimerkkiä myös muille vastaaville tulevaisuuden hankkeille.

Kiitos antoisasta strategiatyöskentelystä koko tiimille ja osallistujille!