nxtlevel

Pohjois-Pohjanmaan yritykset hoi – miten teillä tehdään strategiaa?

Suomalaisista yrityksistä suurin osa on pieniä ja mikroyrityksiä, joiden liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen on keskeinen menestystekijä niin yritysten kilpailukyvyn, yrittäjien, henkilöstön kuin Suomen kansantalouden näkökulmasta.

Strategiaa pidetään yleisesti keskeisenä liiketoiminnan uudistamisen työvälineenä. Huolimatta asian tärkeydestä, strategia koetaan usein vaikeana tai sen ei koeta tuovan lisäarvoa yritykselle.

Tule vastaamaan Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien pienten yritysten strategiaselvitykseen.

Tällä kyselyllä haluamme selvittää, millainen merkitys yrityksen strategialla on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville pienille yrityksille ja minkälaista strategiaosaamista yrityksissä tällä hetkellä on.

Vastauksesi käsitellään anonyymisti. Saat myös halutessasi yhteenvedon tuloksista jättämällä yhteystiedot.

Selvityksen toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, SolPoint Oy ja Businessworks.

Mitä mieltä sinä olet? Kerro se kyselyssämme, johon pääset mukaan alla olevasta linkistä:

 https://fi.surveymonkey.com/r/PohjoisPohjanmaanpientenyritystenstrategiaselvitys