nxtlevel

Strategia tallautuu arjen kiireisiin

Toteutimme Pohjois-Pohjanmaan pienille yrityksille suunnatun strategiaselvityksen toukokuussa 2021 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Tulokset osoittavat, että myös pienet yritykset panostavat strategiatyöhön ja strategian auki kirjoittamiseen. Tästä huolimatta, strategia jää usein toteutumatta arjen kiireiden tai resurssipulan takia. Lisäksi useimpien yritysten strategiasta puuttuu yrityksen vastuullisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät näkökulmat.

Omistaja tärkeässä roolissa
Strategiaselvitykseen vastasi 53 yritystä, joiden liikevaihto vaihtelee alle 100 tuhannesta yli 5 miljoonaan euroon. Selvitys osoitti, että pienissä yrityksissä omistajien rooli strategiatyössä on keskeinen. Lisäksi yli 50% vastaajista kertoi yrityksen hallituksen, johdon ja henkilöstön osallistuvan strategiatyöhön jossakin vaiheessa.
Parhaimmillaan strategia näkyy laajasti yrityksen liiketoiminnassa:

“Strategiamme helpottaa kaikkia arjen olennaisia toimia, kuten markkinointia, rekrytointia, myyntiä.”

“Palveluhenkisyys, luotettavuus, tavoitteellisuus ja yrittäjyys. Meille ne tarkoittavat ennen kaikkea tekoja. Tekoja, jotka aidosti ohjaavat kaikkea toimintaamme asiakaspalvelusta yhteistyökumppanisuhteisiin. Kannustammekin henkilökuntaamme kehittymään ja ottamaan rohkeasti vastuuta. Meille yrittäjyys on ahkeruutta, omaan osaamiseen uskomista ja halua kehittyä. Joka päivä.”

Strategia ei toteudu ilman johtamista
Selvityksen perusteella yli 60% yrityksistä strategia määrittelee yrityksen vision, perustehtävän, arvot, kilpailutekijät ja asiakassegmentit. Strategia tuo lisäarvoa, kun yritykset pohtivat, perustehtävää tai resurssien kohdentamista. Sen sijaan vastuullisuuskysymykset (sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu) sisältyvät vain noin vastaajista kolmanneksen nykyisiin strategioihin. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi näkyy vain 44%:n vastaajan strategiassa.

“Strategia tuo lisäarvoa kun täytyy valita, mihin asiakkaisiin tai liiketoimintaan/tuotteisiin rajalliset resurssit käytetään.”

”Strategia auttaa valittaessa esimerkiksi kohteita, joihin panostetaan enemmän paukkuja kuin muihin. Erilaisissa risteyksissä, kun on pohdittu seuraavia askeleita, olemme voineet palata strategiaan ja siihen mitä ja missä ja kenelle me haluamme olla olemassa.”

Yli puolet vastanneista kokee nykyisen strategian olevan innovatiivinen, kokeileva ja uudistava. Huolimatta tästä, strategia jää helposti viemättä käytäntöön. Vain 33% yrityksistä määrittelee toimenpiteet ja vaiheistaa strategian toteuttamisen. Jopa puolet vastaajista kertoi, että strategia jää helposti arjen kiireisiin.

”Itse olen kokenut monia strategiaprosesseja. Parhaat ovat onnistuneet jossa on ollut hyvä ulkopuolinen vetäjä, joka on osannut haastaa ihmisiä oikealla tavalla ja että yritys on uskaltanut ottanut laajemmin työntekijöitä mukaan itse prosessin tekemiseen.”

Mikäli haluat tutustua strategiaselvitykseen tarkemmin, tilaa itsellesi kooste laittamalla sähköpostia osoitteeseen [email protected]