nxtlevel

Strategiapäivä suunnitelmissa? Kuusi askelta avuksi

Strategiapäivän vetäjänä sinulla on melkoinen valtikka käsissäsi. Kun lähdetään miettimään yrityksesi tulevaisuutta, ei ole sama, miten osallistujat suhtautuvat tilaisuuteen.

“Uuh, kutsu strategiapäivään tipahti sähköpostiin. Ei millään ehtisi mukaan, on muutakin tärkeämpää tekemistä. Samoja pölyttyneitä dioja käydään läpi, eikä keskustelut johda mihinkään.”

”Jess, asiaa. Nyt puhutaan kerrankin porukassa bisnestä ja mietitään, miten noustaan nextille levelille.”

Aidosti hyödyllinen strategiapäivä ei mitä todennäköisimmin synny sattumalta. Kun panostat päivän suunnitteluun, osoitat asian tärkeyden ja edistät osallistujien sitoutumista strategiatyöhön.

V6 -malli tekee strategiasta yhteisen

Nxtlevel® V6 -malli auttaa sinua toteuttamaan kompaktin ja innostavan strategiapäivän. Voit käyttää sitä vaikka valmistautumisen check listana.

Step 1: Valmistaudu

 • Käy keskustelu strategiapäivän tarpeellisuudesta asiasta päättävien kanssa.
 • Pohdi, keitä on syytä kutsua mukaan strategiaprosessiin. Miten saat omistajien, hallituksen tai johdon lisäksi henkilöstön ja asiakkaan äänen kuuluviin?
 • Suunnittele päivän agenda: Mitä asioita on tärkeää nostaa yhteiseen työstöön? Vaikka katsaus nykyiseen strategiaan on varmasti paikallaan, varmista, että strategiapäivän tarkoituksena on katsoa enemmänkin tuulilasiin kuin peruutuspeiliin.
 • Kirjoita innostava ja selkeä kutsu, jonka lähetät osallistujille hyvissä ajoin. Kutsu on tärkeä viestintäkeino ja jo sillä voit osoittaa, kuinka arvokasta on saada ihmiset aktiivisesti mukaan.
 • Kerää tietoa strategiapäivän tueksi: Teetkö kyselyn, keräätkö markkinatietoa, hyödynnätkö asiakas- ja henkilöstöpalautteita, löydätkö inspiroivia esimerkkejä muilta toimialoita?

Step 2: Viritä

 • Strategiapäivän aloitus on kriittinen piste. Panosta heti alussa välittömään ilmapiiriin, jotta osallistujat kokevat itsensä tervetulleeksi ja haluavat osallistua päivän toteutukseen.
 • Täsmentäkää alussa päivän tavoite yhdessä ja sopikaa aikatauluista ja pelisäännöistä. Vaikuttavinta ajatustenvaihtoa saatte aikaan, kun maltatte jättää muut asiat hetkeksi syrjään ja keskitytte asiaan. Myös riittävät tauot ovat paikallaan, sillä ajattelu vie energiaa.

Step 3: Vastuuta

 • Strategiapäivä ei ole yhden naisen tai miehen show. Ei siis kannata astua miinaan ja ajatella, että annetaan henkilöstön tehdä töitä, ja johto miettii asiat valmiiksi. Jos näin käy, voi syntyä viesti ”ajattelijoista ja tekijöistä” ja eri arvoisuudestakin. Tämä voi vaikeuttaa sitoutumista strategiaan.
 • Ruoki keskustelua ja huomioi erilaisten ihmisten vuorovaikutustyylit. Yksi kaipaa faktoja, toinen inspiroivia esimerkkejä ja kolmas konkretiaa. Tee avoimia kysymyksiä, kerro esimerkkejä ja pyydä aktiivisesti ihmisiä keskustelemaan.
 • Malta kuunnella. Kuule puheen lisäksi arvoja, asenteita ja tuntemuksia sekä mitä ihmiset todella ajattelevat asioista?
 • Haasta kaikkia ottamaan koppia ja sovi jämäkästi vastuujaoista.

Step 4: Vedä yhteen

 • Kun olet valmistellut strategiapäivään selkeän agendan, saat hyvää rakennetta keskusteluun. Vedä kokonaisuudet yhteen, kertaa käsiteltyjä ja sovittuja asioita aktiivisesti.
 • Huomioi eri näkökulmia ja tee niistä synteesejä. Kysy, ovatko muut ymmärtäneet asian samoin kuin sinä.

Step 5: Varmista

 • Päivän lopuksi on tärkeää varmistaa, että olette yhteisellä kartalla. Pyydä osallistujia sanoittamaan strategiapäivän pääviestit omin sanoin.
 • Sopikaa myös, mikä on tapanne pitää strategia elävänä ja miten saatte strategiasta aidosti yhteisen.
 • Varmista myös konkreettiset seuraavat askeleet ja sovi aikataulusta.

Step 6: Viesti

 • Strategian johtaminen on pitkälti viestintää ja vuorovaikutusta. Powerpoint -setti on harvoin riittävä ohjenuora eteenpäin. Panosta aktiiviseen vuoropuheluun ja pidä asiaa esillä.
 • Sovi myös seurannasta ja johda strategia maaliin.

Jos kaipaat lisää tukea strategiapäivän ohjaukseen, tutustu myös nxtlevel® strategiapäivän sisältöön.

Inspiroivia hetkiä strategiatyön ääressä!