nxtlevel

Strateginen kiihdytys™

Strateginen kiihdytys™ on nelivaiheinen strategiaprosessi strategisen haasteen ratkaisemiseksi, mahdollisuuksien innovoimiseksi ja tulevaisuuden valintojen tekemiseksi henkilöstö ja sidosryhmät osallistaen.

1. Lähtötilanteen kartoitus digitaalisen kyselyn, haastatteluiden, inspiroivien esimerkkien ja analyysien avulla
2. Tulevaisuuden mahdollisuuksien ideointi ja arviointi yhteiskehittämisen menetelmin workshopeissa
3. Liiketoimintastrategian konseptointi analyysien ja workshopin tuotosten perusteella tarinalliseen ja visuaaliseen muotoon
4. Strategiakonseptin validointi ja arviointi sidosryhmien kanssa. Konseptin iterointi ja valintojen tekeminen

Strategiatyö lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden, toiminta- ja kilpailuympäristön sekä yrityksen nykytilanteen analysoimisesta.

Analyysin pohjalta tunnistetaan keskeiset strategiset haasteet ja tavoitteet, joihin ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja, uusia strategisia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia arvioidaan yhdessä niiden potentiaalin ja toteutusmahdollisuuksien näkökulmista.

Strategia konkretisoidaan prototyypiksi, toimintasuunnitelmaksi ja helposti viestittäväksi kokonaisuudeksi. Strategiaa testataan ja validoidaan sidosryhmillä, niiden ihmisen kanssa, joita yritys tarvitsee onnistumiseen strategian toteutuksessa.

Strateginen kiihdytys™ on parhaimmillaan koko oman tiimin osallistava strategiaprosessi, jossa työskennellään systemaattisesti, mutta samalla antaen luovuudelle tilaa.

Ennen strategiatyön aloitusta pidetään suunnittelupalaveri asiakkaan kanssa. Lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua prosessin aikana eri työvaiheiden välillä (mm. välitehtävät ja viestintä)

Strategiaprosessia voidaan täydentää sovittuun ajankohtaan esim. puolen vuoden päähän järjestettävällä Strategian tarkistuspiste™ arviointipäivällä.

Ota yhteyttä
[email protected]
[email protected]